Viktig information angående Coronavirus

Med anledning av coronakrisen – så jobbar vi

Vi står för en trygg och säker tandvård. Vi följer alltid basala hygienrutiner samt nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande covid-19. Patienter och medarbetare som uppvisar förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom, ska inte komma till kliniken.

Du som patient ska tänka på att komma ensam, använda er av handspriten som finns placerad i väntrummet/receptionen, ta avstånd från varandra i väntrummet, borsta tänderna hemma istället för på patienttoaletten samt tänka på hur ni tar er fram och tillbaka från hemmet.

Ring:
021-131304 (plan 4) alt
021-133678 (plan 1) om ni vill boka in er för behandling, avboka eller om ni har några funderingar.

Med vänliga Hälsningar
Tandläkare Johanna Unnegård