Viktig information angående Coronavirus

Med anledning av coronakrisen – så jobbar vi

Vi står för en trygg och säker tandvård. Vi följer alltid basala hygienrutiner samt nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande covid-19. Patienter och medarbetare som uppvisar förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom, ska inte komma till kliniken.

Du som patient ska tänka på att komma ensam, använda er av handspriten som finns placerad i väntrummet/receptionen, ta avstånd från varandra i väntrummet, borsta tänderna hemma istället för på patienttoaletten samt tänka på hur ni tar er fram och tillbaka från hemmet.

Vi har förstått att denna pandemi troligen kommer att fortsätta under 2020 och möjligen längre. Det betyder att vissa patienter som exempelvis regelbundet brukar gå till tandhygienisten för behandling av sin tandlossning alternativt till tandläkare för behandling skjuter upp sina besök. Om patienter har en begynnande eller aktiv tandlossning alternativt infektioner som de går med för lång tid utan behandling kommer det leda till försämrat tillstånd och infektionskänsligheten ökar. Då vi vet att den orala hälsan är förknippad med allmän hälsan är det av ytterst vikt att patienter får den vård de behöver.

Vi har sedan Mars inte kallat in riskpatienter och detta kommer i sin tur leda till ett stort tandvårdsbehov i framtiden. Vi kommer därför nu att öppna upp möjligheten för dem som vill och kan komma för undersökningar samt behandlingar till oss.

Om man som riskpatient inte vill utsätta sig för några kontakter har vi full förståelse att ni vill avboka era tider.

Ring:
021-131304 (plan 4) alt
021-133678 (plan 1) om ni vill boka in er för behandling, avboka eller om ni har några funderingar.

Med vänliga Hälsningar
Tandläkare Johanna Unnegård