Coronapolicy

Tandimplantat

Tandimplantat innebär i korthet att en titanskruv fästs i käkbenet som ersättning för en förlorad tand.

Titanet är ett vävnadsvänligt material som läker in i benet och bildar ett stabilt underlag för den nya tanden. Efter inläkning eller i vissa fall direkt, framställs en krona som fästs på skruven.

Tekniken för tandimplantat har utvecklats och förfinats mycket under årens lopp, och det kan vara mycket svårt att skilja en implantatstödd tand från en naturlig.

Helt tandlösa käkar kan ersättas med nya fasta tänder i form av full broar, delvis tandlösa käkar ersätts med delimplantat/bro.

Allt mer vanligt idag är att ersätta en lucka med ett s k singelimplantat. Innan implantatbehandlingen utförs krävs en noggrann genomgång av munhålan och det allmänna hälsotillståndet samt en omfattande röntgenundersökning för kontroll av mängden ben, benkvalitet och för lokalisation av nerver och kärl.
Är du fullt frisk och icke rökare är lyckande frekvensen 99 procent. Resultatet både ser ut och känns som naturliga tänder. Att återskapa förlorade tänder förbättrar livskvaliteten.

Det finns många olika typer av implantat och vi på Unnegård Dental har möjlighet att reparera och behandla patienter med olika implantat system.

Entandslucka
Flertandsersättning
Helkäksimplantat
Avtagbar konstruktion