Coronapolicy

Tandhygienist

Till tandhygienist kommer du för undersökning och förebyggande behandlingar av karies och tandlossning sjukdomar. Tandhygienistundersökningen inkluderar anamnes (frågor som rör din allmänna hälsa), röntgenbilder, registrering av karies- och tandlossningssjukdomar. Slemhinna och bettförhållanden undersöks också. Saliv och bakterieprover tas vid behov.

I förebyggande syfte tas tandsten och beläggningar bort för att minska risken för karies och tandlossning. Vid behov fluor behandlas tänderna och fyllningar putsas för att underlätta rengöring.

Om du redan har en tandlossningssjukdom behandlar tandhygienisten den. Behandlingen av parodontit (tandlossning) är väldigt individuell beroende på sjukdomens utveckling.

Du får en individuell information och instruktion angående din munhälsa och hur du kan göra för att behålla och /eller få en god munhälsa livet ut!

Fördelar med att gå regelbundet till tandhygienisten

  • Eventuella skador eller sjukdomar upptäcks tidigt och kan behandlas innan akuta besvär uppstår
  • Du förebygger inflammation i tändernas stödjevävnader-parodontit
    Parodontit=tandlossning har visat sig öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar
  • Förebygger dålig andedräkt och missfärgningar
Ida, Tandhygienist