Coronapolicy

Rotfyllning

Den vanligaste orsaken till att tanden behöver rotfyllning är att tanden har ett djupt kariesangrepp. Bakterier från kariesangreppet har nått pulpan, som har blivit inflammerad och infekterad. Kroppens eget försvar kan då inte själv ta hand om infektionen och tanden måste då rengöras och rotfyllas.

Rotfyllningen görs ofta under en eller två behandlingsomgångar. Vid första tillfället rensar tandläkaren kanalen/kanalerna. En gummiduk (kofferdam) sätts först runt tanden så att inte bakterier och saliv från munnen kommer ner i rotkanalen/rotkanalerna. Kanalen/kanalerna rensas med små maskinella filar. Den rensade kanalen/kanalerna rengörs även med en bakteriedödande lösning. Kanal/kanalerna och tand fylls sedan med en temporär fyllning.

Vid kommande besök fylls rotkanalen/rotkanalerna definitivt. Då täpps kanalen/kanalerna till med ett gummimaterial (guttaperka). Ibland händer det dock att tanden måste rensas vid flera tillfällen innan den kan rotfyllas. Tex vid fortsatt värk eller svullnad.

Efter rotfyllningen är klar kontrolleras denna med en röntgenbild för att se så rotfyllningen är tät och når ända ner till rotspetsen. En permanent lagning eller krona kan nu göras på tanden.

Efter att tanden blivit rensad och rotfylld kan tanden vara lite öm, men det brukar gå över inom några dygn. En vanlig värktablett lindrar oftast bra.