Coronapolicy

Kronor och Broar (protetik)

Då stora ytor av en tand skadats p g a slitage, karies, frakturer eller kanske olycksfall är kronterapi/broterapi en vanlig behandling.

Stora plastfyllningar på kindtänderna har ofta en begränsad hållbarhet, varför porslin lämpar sig bättre på sikt. Porslin är ett tåligt och bra material. Det är färgbeständigt och har en vacker lyster.

En porslinskrona tillverkas av en tandtekniker. Tandläkaren slipar ner tanden för att ge plats åt porslinet, därefter tas ett avtryck. Avtrycket använder sedan tandteknikern för framställningen av kronan. Kronan ser ut som ett tunt skal. Efter provning i munnen, och efter att alla parametrar kontrollerats d v s att färgen är fin, formen, anslutningen mot tanden och att höjden stämmer cementeras den fast i munnen. Vi arbetar med helkeramiska kronor, metall/porlinskronor eller med porslinskronor förstärkta med en tandfärgad zirkoniumkärna.