Coronapolicy

Bettskenor

Det blir allt vanligare att människor är stressade. I vissa fall leder detta till att vi börja pressa tänder alternativt gnissla tänder Symptom som kan uppstå kan vara huvudvärk både när man vaknar upp samt under dagen. Ömhet och ibland smärta i tänder och käkmuskler samt ilningar i tänderna pga påtaglig tandslitage.

Besvären diagnostiseras genom att tandläkaren känner på dina muskler i hals, nacke, axlar och framförallt käkmusklerna för att upptäcka om de är onormalt ömma.

Behandling för dessa symtom är oftast information för att man själv skall kunna påverka sin situation. Ibland behövs det en bettskena som på sikt reducerar muskelsymptomen och ibland få den helt att avklinga. Huvudvärken, om den är bettrelaterad, går också att påverka i positiv riktning. En bettskena är en specialtillverkad plastskena som används för att påverka underkäken rörelsemönster på ett sätt som medför en förbättrad funktion i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare kan slappna av. Det avlastar sekundärt käklederna, käk- och nackmuskulatur. En bettskena kan också användas för att undvika nedslitningen av tänderna vid tandgnissling. Skenan är hård, genomskinlig plastskena som används nattetid.

Snarkskena – Apnéskena

En snarkskena (apnéskena) kan vara en lösning för den som lider av snarkning och/eller andningsuppehåll. Om man vet med sig att man snarkar eller stör sin omgivning kan man själv ta kontakt med sin läkare för att sedan skickas på en sömnutredning. Därefter utreds det om man behöver en apnéskena eller en C-PAP för att få hjälp med sina snarkningar/sömnbesvär.

En apnéskena gör att andningsvägarna vidgas genom att hakan skjuts framåt. Den hindrar tungan att falla bakåt och på så vis skapas förutsättningar att ta bort eller lindra besvären.
Snarkning kan vara ett harmlöst tillstånd men det kan också utvecklas till, eller vara ett symtom på, ett betydligt allvarligare tillstånd som kallas obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). I svåra fall är påverkan på kroppen så stor att risken för allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar,diabetes, fetma och depression ökar. OSAS medför även att man blir dagtrött vilket kan medföra stor risk att somna vid ratten.