Coronapolicy

Allmän information om tandvård

Värdebaserad Tandvård

Vi jobbar med värdebaserad tandvård. Med det menas en tandvård som syftar till långsiktig tandhälsa. Den tandvård du får ska vara värd att satsa tid och pengar på – den ska ha ett varaktigt värde. Värdebaserad tandvård bygger på att hela teamet skapar en djup relation till dig som patient. Du ska få mer kunskap om tänder och tandhälsa, och bli mer delaktig i behandlingen.

Ny undersökning

Vi tar alltid emot nya patienter. Vi börjar alltid ditt första besök med en noggrann undersökning utförd av tandläkare. Vi går igenom dina tänder, tar röntgenbilder och gör ett så kallat tandstatus. Sen bedömer vi ditt tandvårdsbehov och lägger upp en behandlingsplan tillsammans med dig. Du får självklart alternativ till vilken behandling som kan utföras och vad de olika alternativen kostar.

Du har alltid som patient rätt att veta vad en behandling kommer att kosta dig. Eventuellt högkostnadsskydd finns automatiskt i vårt journalsystem så du får rätt ersättning från Försäkringskassan direkt. Det är inget som du själv måste hålla koll på. Prislista för våra behandlingar finns tillgängligt på vår hemsida, men en exakt summa räknar vi alltid ut vid undersökningen. Det är ofta olika kostnader för vilken tand som ska lagas och hur stor lagningen blir samt hur du ligger till i ditt högkostnadsskydd.

Röntgen

Vid undersökning och kontroller använder vi digital röntgen. Den är mer miljövänlig och avger mindre strålning. Dessutom använder vi panoramaröntgen vid behov som avbildar alla tänder, deras rötter samt käkben.

STB/ATB
Klicka här för att läsa mer om STB/ATB och prislista.

Tandlossning

Tandlossning (parodontit) är en inflammatorisk sjukdom som främst drabbar den vävnad som håller fast tanden. Grundorsaken är en bakterieinfektion. Gifter från vissa bakterier i munnen retar vävnaden runt tanden. Denna vävnad försvarar sig genom inflammation, kroppens naturliga försvar, som försöker bekämpa bakterierna och deras gifter. Ibland bryter inflammationen ner även tandens fäste. Benet runt tanden drar sig sakta tillbaka och mer tandfäste försvinner. Detta gör att fickan blir djupare och det finns nu plats för mer bakterier och tandsten. Till slut blir tanden lös om ingen behandling sätts in.

Ett tidigt stadium av sjukdomen är tandköttsinflammation (gingivit). Sjukdomsförloppet påverkas av flera faktorer, t e x rökning, stress, olika sjukdomar, otillräcklig munhygien samt ärftliga faktorer. Parodontit är vanligtvis ett långsamt växande problem.

Kan man själv upptäcka om man har tandlossning?
(Observera att tandlossningssjukdomar inte alltid ger symptom.)

  • Lättblödande och ömmande tandkött
  • Tänderna känns lösa
  • Tandköttet mellan tänderna förändras
  • Återkommande dålig andedräkt
  • Svullet tandkött som varar
 
Hur behandlas tandlossning?
Först görs en noggrann undersökning hos tandhygienisten med fickdjupsmätning, notering var det blöder, om det varar( pus) och om några tänder är rörliga. Nya röntgenbilder kan behöva tas. Det är viktigt att veta hur varje tand mår för att kunna göra en bra behandlingsplan. Själva behandlingen består av professionell tandrengöring under bedövning eller utan (det väljer du). Uppföljning och regelbundenhet till tandhygienisten är extremt viktigt för att tandlossningen ej skall fortskrida. Munhygienen är också mycket viktig. Varje tand måste göras rent varje dag för att god läkning ska vara möjlig. Målet är att inga djupa fickor som blöder ska finnas i munnen. Behandlingsresultaten är goda om behandling sätts in i tid.

Hål i tänderna - karies

Karies orsakas av olika bakterier som normalt lever i munhålan och som kan orsaka att emaljen urkalkas. När munbakterierna matas med kolhydrater börjar de att producera syra. Syran börjar fräta på emaljen och till slut kan ett hål bildas. Om kaviteter lämnas obehandlade kan dessa växa sig stora och kan i förlängningen leda till stor tandsubstansförlust samt tandvärk och att tanden går förlorad.

En vanlig orsak till en hög kariesrisk är småätande. Varje gång du äter eller dricker någonting som innehåller socker eller andra kolhydrater startar syraattacken. Får inte munnen vila några timmar mellan målen är risken för hål större.

Det naturliga försvaret mot syraangrepp är emaljen och den rengörande saliven. Anledningen till att du ändå kan få hål är alltså att munnens försvar inte orkar stå emot syra angreppet. Rengör du tänderna dagligen med fluortandkräm fungerar reparationsarbetet vanligtvis bra.

Tandvärk

Tandvärk kan bero på att tandens emalj är skadad och därför inte längre skyddar pulpan – tandens inre. Anledningen kan också vara att pulpan blivit inflammerad. Kontakta oss om du får tandvärk. Även om den först dyker upp och sedan försvinner. Problemen kan förvärras om du inte får hjälp i tid.

Emaljskada

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad. Det skyddar dentinet (tandbenet) och pulpan. I dentinet finns en mängd vätskefyllda kanaler som förgrenar sig från pulpan till dentinets ytskikt, strax under emaljen.
Är emaljen skadad blottas kanalernas mynningar. Då kan du uppleva ilningar i tanden. Smärtan förvärras ofta av om tanden utsätts för kyla. Det beror på att vätskan i kanalerna rör sig och trycker på nerverna i pulpan.

Symptom
Smärtan håller oftast i sig någon minut. Utan behandling återkommer värken allt oftare men med tiden kan känsligheten för kyla försvinna. Risken för att pulpan har dött är då stor och en djupare infektion kan sprida sig ner i rotkanalerna. En rotfyllning kan många gånger rädda tanden.

Behandling
Tandläkaren reparerar emaljskadan. På så sätt upphör vätskeströmmarna i dentinet och smärtan försvinner.

Inflammation i pulpan

Inflammation i tandens pulpa kallas för pulpit. Det skapar ett tryck i pulpan som ger tandvärk. Vid lindrigare former av pulpit uppstår smärtan när tanden utsätts för värme eller kyla. Ofta får du också ont när du äter. Vid svårare pulpit återkommer värken oberoende av yttre påverkan. Orsaken till pulpit kan vara hål i tänderna, läckande fyllningar som släpper in bakterier i pulpan, tänder som lagts mycket, att man gnisslar tänderna, blottade tandhalsar eller yttre våld mot tänderna.

Symptom och orsak
Smärtan upplevs ofta som molande och pulserande. Den kan också vara väldigt intensiv. Om pulpiten inte behandlas upphör smärtan efter ett tag. Det beror på att kroppen försöker göra sig av med bakterierna genom att bilda var. Det kan vara farligt att inte behandla varbildningen, eftersom den kan sprida sig till andra delar av kroppen.

Behandling
Inflammationen gör att blodcirkulationen i pulpan är dålig. Lokalbedövning som lindrar smärta lokalt påverkar inte den här typen av inflammation. Vanliga värktabletter kan däremot hjälpa. Infektionen kan inte läka av sig själv. Antibiotika kan ibland lindra eventuella symptom, men det kan inte ta bort bakterierna inne i tanden eller reparera själva skadan. Antingen dras tanden ut, eller så rensas bakterierna bort från pulpan genom att tanden rot behandlas.

Muntorrhet

Muntorrhet beror på olika saker som tex sjukdomar, stress, biverkningar av mediciner, munandning etc. Muntorrhet ökar risken för karies. Risken för skador, till exempel skavsår i slemhinnan, ökar när det inte produceras tillräckligt med saliv i munnen. Vid uttalad muntorrhet krävs extra insatser från både sjukvård och tandvård. Den vanligaste orsaken till muntorrhet är biverkningar av vissa läkemedel vid behandling av till exempel allergi och astma, depression, psykiska besvär, högt blodtryck etc. Strålbehandling av tumörer i huvud- och halsregionen medför ofta också muntorrhet. Ett försämrat allmäntillstånd kan göra munnen torr.